လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်တွင် မြန်မာစာအုပ် ( ၂၀၂၇၆ )အုပ်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာအုပ် (၇၄၄၇ )အုပ်၊ e books အနေဖြင့် မြန်မာစာအုပ် (၉၂၅၈)အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် (၁၃၀၇၇)အုပ်၊ မော်ကွန်း ( ၅၁၅၁ )အုပ် တို့ဖြင့် စုဆောင်းထားရှိပါသည်။

စာအုပ်များကို လစဉ် စာပေတိုက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူခြင်း၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ လှူဒါန်းခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ပေးပို့ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ Website များမှ download ပြုလုပ်ခြင်းများဖြင့် စုဆောင်းထားရှိပါသည်။ ၎င်းအပြင် AIPA Corner ၊ IPU Corner ၊ MPU Corner ၊ IFLA Corner ၊ NAL Corner များထားရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော စာအုပ်များကို သီးသန့်စုဆောင်းထားလျက်ရှိပါသည်။

မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ခေတ်အဆက်ဆက်လွှတ်တော်များ၏ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့် နှင့် ကြေညာချက်များ (၁၉၄၇ ခုနှစ်မှ ယခုထိ)၊ နှစ်တစ်ရာခံ စက္ကူဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဥပဒေမူရင်းများ၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မူရင်းများ၊ ဥပဒေဖြစ်စဉ်ဖိုင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း (၁၉၄၆ -၂၀၂၀)၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ အသံဖိုင်၊ ရုပ်သံဖိုင် DVD များ၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ(Album) များအား စုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိပါသည်။