ကော်မတီ

နာယကသည် လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေတူညီစွာ ပါဝင်သည့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

{{ item.title }}

{{ item.title }}

{{ item.review }}

Read More